ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ ,
จ.กาญจนบุรี

034-599121
.

สายตรวจเคารพธงชาติกล่าวอุดมคติและคำปฏิญาณข้าราชการตำรวจ ตรวจความพร้อม ซักซ้อมการปฏิบัติทบทวนภารกิจ ร่วมกับสิบเวรตรวจห้องควบคุมสภาพมั่นคงแข็งแรงสะอาดเรียบร้อยผู้ต้องหาในความควบคุม เสร็จแล้วได้ปล่อยแถวสายตรวจออกปฏิบัติหน้าที่แต่เวลานี้